Image

#Lent

Image

Ang Kaluluwa Ko’y Nauuhaw

Batay sa Salmo 62

Danilo Isidro, SJ – Nemy Que, SJ

Katulad ng lupang tigang, walang tubig ako’y nauuhaw
O Diyos hangad kitang tunay, sa Iyo ako’y nauuhaw. (Koro)

Kaya kita’y minamasdan, doon sa Iyong dalanginan
Nang makita kong lubusan, lakas mo’t kaluwalhatian. (Koro)

Koro:
Ang kaluluwa ko’y nauuhaw, sa iyo O Panginoon ko
Ang kaluluwa ko’y nauuhaw, sa iyo O Panginoon ko

Ang kagandahang loob mo, higit sa buhay sa mundo

Kaya ako’y magpupuri, ngalan Mo’y aking sasambitin (Koro)

Advertisements